صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما
       دومین ويژه نامه همايش بهاره چشم پزشكي منتشر شد        شب بهاری چشم پزشکی با رحیم شهریاری       دومین همایش بهاره چشم پزشکی
جستجوی سخنران Speaker SearchFamily: Name: Council No.:

      

RowName - FamilyProgram TopicTimeVenue
1 Mahmood Jabbarvand Controversies in Laser Refractive Surgery ( Surface Ablation, FSLASIK, SMILE) Femto-LASIK vs Surface Ablation vs SMILE  18  April
08:00 - 08:05

Main Hall
2 Ramin Nourinia Posterior Segment Surgical Considerations for General Ophthalmologists Retinal Periphery Considerations Before Anterior Segment Surgery  18  April
08:00 - 08:15

Hall 3
3 Hosein Movahedan Controversies in Laser Refractive Surgery ( Surface Ablation, FSLASIK, SMILE) Mitomycin  18  April
08:05 - 08:10

Main Hall
4 Seyed javad Hashemian Controversies in Laser Refractive Surgery ( Surface Ablation, FSLASIK, SMILE) Conventional vs Wavefront-guided vs Optimized  18  April
08:10 - 08:15

Main Hall
5 Amir Faramarzi Controversies in Laser Refractive Surgery ( Surface Ablation, FSLASIK, SMILE) Panel Discussion & Case Presentation  18  April
08:15 - 09:00

Main Hall
6 Seyed mohammad Ghoreishi Controversies in Laser Refractive Surgery ( Surface Ablation, FSLASIK, SMILE) Panel Discussion & Case Presentation  18  April
08:15 - 09:00

Main Hall
7 Mahmood Jabbarvand Controversies in Laser Refractive Surgery ( Surface Ablation, FSLASIK, SMILE) Panel Discussion & Case Presentation  18  April
08:15 - 09:00

Main Hall
8 Khosrow Jadidi Controversies in Laser Refractive Surgery ( Surface Ablation, FSLASIK, SMILE) Panel Discussion & Case Presentation  18  April
08:15 - 09:00

Main Hall
9 Hosein Movahedan Controversies in Laser Refractive Surgery ( Surface Ablation, FSLASIK, SMILE) Panel Discussion & Case Presentation  18  April
08:15 - 09:00

Main Hall
10 Homayoun Nikkhah Posterior Segment Surgical Considerations for General Ophthalmologists Posterior Segment Imaging Before Anterior Segment Surgery  18  April
08:15 - 08:30

Hall 3
12345678910...RowName - FamilyModerator (Program)TimeVenue
1 Kaveh Abri aghdam Controversies in Amblyopia Therapy  18  April
16:30 - 17:30

Hall 3
2 Hossein Aghaei Controversies in the Management of Refractive Surprise After Cataract Surgery  18  April
16:30 - 17:30

Main Hall
3 Mohammad reza Akbari Controversies in Spactacle Prescription  18  April
15:00 - 16:00

Hall 3
4 Reza Asadi Controversies in Spactacle Prescription  18  April
15:00 - 16:00

Hall 3
5 Mohsen Azarmina Updates in Diabetic Retinopathy  18  April
11:00 - 12:00

Main Hall
6 Siamak Delfazaye Baher Update On Dry Eye Management  18  April
11:00 - 13:00

Hall 3
7 Bahram Einollahi Controversies in Presbyopia Treatment ( Presbylasik, Corneal Inlay, Multifocal IOL)  18  April
09:00 - 10:00

Main Hall
8 Morteza Entezari Updates is Management of VM Interface Disorders  18  April
12:00 - 13:00

Main Hall
9 Amir Faramarzi Controversies in Laser Refractive Surgery ( Surface Ablation, FSLASIK, SMILE)  18  April
08:00 - 09:00

Main Hall
10 Alireza Foroutan jazy Controversies in Presbyopia Treatment ( Presbylasik, Corneal Inlay, Multifocal IOL)  18  April
09:00 - 10:00

Main Hall
123456


ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
نشریه بهاره حامیان همایش
 
آمار بازديدها
تماس با ما
روز شمار
امروز 13
ماه جاری 24804
کل مراجعات 329532
نشانی: تهران، خيابان کارگر شمالی، نرسيده به خيابان فاطمی،کوچه فردوسی، پلاک 3
کدپستی 1418663741
شماره تماس: 2-66919061-021
رایانامه: info@springophthalmologymeeting.ir